W ostatnim kwartale roku 2012 braliśmy udział w konferencjach z serii Bezpieczeństwo Pożarowe w Budownictwie.

Konferencje zorganizowane przez firmę ART MediaTechnics odbyły się  w Katowicach (14.11.2012), Krakowie (27.11.2012), i Warszawie (6.12.2012).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zainteresowanie naszą ofertą oraz bardzo ciekawe i przedmiotowe dyskusje w trakcie konferencji. W roku 2013 również liczymy na Państwa obecność na konferencjach m. in. w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie.