17 marca 2015 w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyło się spotkanie inaugurujące powstanie Polskiej Platformy Technologicznej dla Innowacji w Sektorze Ogrodniczym. Spółka Sensor Tech SA została zaproszona do inicjatywy jako członek-założyciel. W imieniu spółki podpis pod dokumentami statutowymi złożyła Prezes Zarządu p. Małgorzata Czajka. Celem Platformy HortInnoTech jest inicjowanie i integrowanie działań na przecz innowacji w produkcji, przechowaniu i przetwarzaniu płodów ogrodniczych oraz przygotowanie środowiska do wypełnienia zadań nakreślonych w Strategii Europa 2020. 

Uczestnictwo spółki Sensor Tech w Polskiej Platformie Technologicznej "HortInnoTech" stanowi uzupełnienie działań, jakie spółka prowadzi w związku z realizowanymi aktualnie projektami w branży ogrodnictwa, m. in. dofinansowanym w ramach Programu Badań Stosowanych projektem "Integrowanego nawadniania w szkółkach kontenerowych".