Sensor Tech jest polską firmą inżynierską z wyłącznie polskim kapitałem.

Początkiem działalności było założenie w roku 2004 przez obecnego akcjonariusza większościowego oraz Prezesa spółki działalności gospodarczej pod firmą „Sensor Tech” Małgorzata Czajka. Działalność tę właścicielka kontynuowała rozwijając konsekwentnie zespół z dwu- do kilkunastoosobowego, przez cały czas od powstania firmy sprawując funkcję dyrektora zarządzającego.

Firma pierwotnie zlokalizowana była w nieistniejącym już dziś budynku przy ul. Kamieńskiego 201-219, następnie została przeniesiona do budynku obok (ul. Kamieńskiego 205) ze względu na fakt, że właściciel zdecydował o sprzedaży gruntu pod inwestycję mieszkaniową.

Ze względu na brak miejsca do rozwoju w ówczesnej lokalizacji zarząd firmy zdecydował o poszukiwaniu nowej siedziby. Ponieważ nie udało się znaleźć odpowiedniego budynku do zakupy, podjęta została decyzja o długoterminowym najmie oraz zakupie działki i budowie własnej siedziby.

W roku 2013 właścicielka firmy podjęła decyzję o wniesieniu przedsiębiorstwa aportem do spółki Sensor Tech sp z o. o. SKA. , która przekształcona została na początku roku 2015 w spółkę akcyjną.

Obecnie spółka zorganizowana jest w 3 działach operacyjnych: projektowych, produkcyjnym i sprzedażowym. Dodatkowo w firmie funkcjonuje także dział administracyjny. Każdy z działów zatrudnia maksymalnie 5 osób. Sposób zorganizowania działów opiera się na zasadzie skracania drogi komunikacji do minimum. Założeniem jest bezpośredni dostęp do osoby odpowiedzialnej za zadanie, bez pośredników, asystentów itd. Ułatwia to szybkie realizowanie zadań i sprawne reagowanie w sytuacjach tego wymagających.