CZŁOWIEK

Osoba poszukiwana na to stanowisko musi rozumieć istotę oraz mechanizmy sprzedaży i umieć tę wiedzę zastosować w praktyce. Musi też mieć świadomość, że to pieniądze z zamówień od pozyskanego klienta pozwalają na wypłatę prowizji handlowej. Wypłacana natomiast co miesiąc podstawa wynagrodzenia finansowana jest z zamówień od obecnych klientów firmy. 

Rolą zatrudnionej osoby będzie opieka nad obecnymi klientami firmy na przydzielonym obszarze kraju, głównym jednak zajęciem i podstawą do naliczania prowizji handlowej jest pozyskiwanie dla firmy zleceń od nowych kontrahentów. Praca ta polega na wyszukiwaniu klientów, umawianiu spotkań, prezentowaniu zalet technicznych i zasad działania urządzeń z naszej oferty handlowej, negocjowaniu warunków oraz finalizowaniu zamówień. W każdej fazie kontaktu z kontrahentem konieczne jest zaangażowanie i gotowość do wspierania klienta w zakresie pytań i wątpliwości - przed, w trakcie, jak i po realizacji zamówienia. 

Pożądana jest znajomość branży HVAC lub pokrewnych oraz języka angielskiego lub niemieckiego. Niezbędne natomiast posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna wykazywać się umiejętnością organizacji pracy własnej, odpornością na stres oraz presję czasu, ceny i ludzi oraz dobrym poziomem komunikatywności.

Osobie zatrudnionej na tym stanowisku ponadto oferujemy:

  • dużą decyzyjność i swobodę w kreowaniu własnej ścieżki kariery, jak również wpływ na ścieżkę rozwoju działu i firmy
  • możliwość rozwoju i awansu pionowego oraz poziomego 
  • możliwość dostosowania formy zatrudnienia do potrzeb,
  • możliwość uczestnictwa w szkoleniach, seminariach, pogłębianie wiedzy branżowej oraz
  • możliwość ćwiczenia tzw. „umiejętności miękkich”

STANOWISKO

Proponowane stanowisko jest samodzielne, co oznacza, że zatrudniona osoba w dużej mierze organizuje własny warsztat pracy i ma wpływ na wiele czynników determinujących działania sprzedażowe: od wyboru gadżetów, które przekazuje klientom, po określanie harmonogramu wyjazdów czy zasięgu własnych działań. Osoba potrafiąca dobrze zorganizować własne otoczenie ma szansę na zarządzanie w przyszłości działaniami sprzedażowymi w skali firmy.

Proponowana praca to przede wszystkim kontakt z Klientami przy ciekawych inwestycjach (spotkania, prezentacje, negocjacje handlowe), w mniejszym stopniu praca w biurze (raportowanie, ofertowanie, wyceny, itp.) Na stanowisku pracy udostępniamy potrzebne narzędzia: notebook, telefon, samochód. Dostępny  jest również centralny system zarządzania relacjami z klientem (tzw. CRM) Przewidziane jest intensywne szkolenie wdrożeniowe (ok. 1 tydz.) oraz szkolenia podnoszące wiedzę techniczną i umiejętności "miękkie" w przypadku kontynuowania współpracy na czas nieokreślony.

Charakter stanowiska umożliwia elastyczne kreowanie czasu pracy, a wynagrodzenie zależne jest od indywidualnego zaangażowania i uzyskanych wyników sprzedażowych. 

REKRUTACJA

Rekrutacja na stanowisko odbywać się w kilku etapach. Wyjściem stanie się analiza sylwetek kandydatów na podstawie przesłanej aplikacji, która wyłoni osoby zaproszone do siedziby firmy na rozmowę z dyrektorem zarządzającym. Podczas rozmowy opartej o zasady wywiadu behawioralnego przedstawione zostaną również założenia merytoryczne i finansowe stanowiska, a także misja, struktura i filozofia firmy. Kandydat będzie mógł w jej trakcie uzyskać odpowiedzi na swoje szczegółowe pytania dotyczące zatrudnienia. W drugiej części tego spotkania kandydaci zostaną poproszeni o wypełnienie testów rekrutacyjnych. Osoby wyłonione w tej części rekrutacji zostaną zaproszone do ostatniego etapu – opartego o zadania z zakresu Assessment Centre.

Poszukujemy osoby  z Wrocławia lub okolic, lubiącej siebie i innych ludzi, umiejącej stawiać sobie realistyczne cele i dążącej konsekwentnie do ich realizacji, z wykształceniem technicznym (preferowane kierunki: automatyka, elektronika) lub handlowym, z min. 2-letnim doświadczeniem na stanowisku handlowym, wymagającym bezpośredniego kontaktu z klientami.

 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. aplikacji w języku polskim zawierającej:

- list motywacyjny z odpowiedzią na pytanie, z jakich powodów kandydat/ka ubiega się o to stanowisko

- CV wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego.

Zastrzegamy możliwość odpowiedzi wybranym osobom.