Sensor Tech jest polską firmą inżynierską z wyłącznie polskim kapitałem.

Początkiem działalności było założenie w roku 2004 przez obecnego akcjonariusza większościowego oraz Prezesa spółki działalności gospodarczej pod firmą „Sensor Tech” Małgorzata Czajka. Działalność tę właścicielka kontynuowała rozwijając konsekwentnie zespół z dwu- do kilkunastoosobowego, przez cały czas od powstania firmy sprawując funkcję dyrektora zarządzającego.

Firma pierwotnie zlokalizowana była w nieistniejącym już dziś budynku przy ul. Kamieńskiego 201-219, następnie została przeniesiona do budynku obok (ul. Kamieńskiego 205) ze względu na fakt, że właściciel zdecydował o sprzedaży gruntu pod inwestycję mieszkaniową.

Ze względu na brak miejsca do rozwoju w ówczesnej lokalizacji zarząd firmy zdecydował o poszukiwaniu nowej siedziby. Ponieważ nie udało się znaleźć odpowiedniego budynku do zakupy, podjęta została decyzja o długoterminowym najmie oraz zakupie działki i budowie własnej siedziby.

W roku 2013 właścicielka firmy podjęła decyzję o wniesieniu przedsiębiorstwa aportem do spółki Sensor Tech sp z o. o. SKA. , która przekształcona została na początku roku 2015 w spółkę akcyjną.

Obecnie spółka zorganizowana jest w 3 działach operacyjnych: projektowych, produkcyjnym i sprzedażowym. Dodatkowo w firmie funkcjonuje także dział administracyjny. Każdy z działów zatrudnia maksymalnie 5 osób. Sposób zorganizowania działów opiera się na zasadzie skracania drogi komunikacji do minimum. Założeniem jest bezpośredni dostęp do osoby odpowiedzialnej za zadanie, bez pośredników, asystentów itd. Ułatwia to szybkie realizowanie zadań i sprawne reagowanie w sytuacjach tego wymagających.

Sensor Tech debiutował na rynku projektami i sprzedażą urządzeń peryferyjnych z zakresu HVAC (Heating, Ventilation/AirConditioning). Dodatkowo projektował również urządzenia na indywidualne zlecenie. Niektóre wprowadzane były do katalogu ze względu na fakt, że klientów niejednokrotnie nie interesowały prawa autorskie do projektu, a jedynie zakup urządzeń. Dzięki temu w roku 2006 na rynek wprowadzone zostały detektory COMAG.1, następnie ELPEG.1, które dziś doczekały się kolejnej generacji.

Ponieważ Sensor Tech nie dysponował na początku dużymi funduszami na rozwój oferty produktowej, wszystkie działania firmy ukierunkowane były na projektowanie urządzeń gwarantujących sukces sprzedaży. Stąd brak kompleksowej oferty własnej w zakresie HVAC. Wiele urządzeń, których produkcja nie była wystarczająco opłacalna, firma dystrybuowała. Dziś spółka współpracuje na stałe z kilkoma firmami z Polski i zagranicy, z niektórymi z nich spółka pracuje na zasadach wyłączności.

Detektory w ciągu kilku lat stały się podstawowym produktem i wizytówką firmy , również ze względu na fakt, że w ciągu kilku lat weszło do Polski lub powstało w kraju kilkanaście firm oferujących urządzenia HVAC i konkurowanie na tym rynku stało się dużo trudniejsze.

Koncepcja urządzeń projektowanych w Sensor Tech od początku bazowała na zasadzie „taniej lub lepiej niż inni”. Od początku też Sensor Tech nawiązał ścisłą współpracę z przedstawicielami branży automatyki uzyskując od nich wiedzę w zakresie potrzeb, która zaimplementowana w urządzeniach dawała im przewagę rynkową. Dwóch z nich weszło do Rady Nadzorczej spółki akcyjnej.

Obecnie spółka realizuje strategię rozszerzania działalności projektowej na inne branże, zgodnie z zasadą, że elektroniki potrzebuje teraz każdy.


Małgorzata Czajka – Prezes Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, stypendystka Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie (Niemcy). Założycielka Sensor Tech pełniąca od początku funkcję Dyrektora Zarządzającego. Doświadczenia z zakresu branży automatyki budynkowej zbierała zarówno prowadząc własną firmę, jak również realizując zlecenia dla innych firm. Prywatnie interesuje się różnicami międzykulturowymi w biznesie, aspektami samodoskonalenia i zarządzania.