Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyliście Państwo naszą firmę, stając się certyfikowanymi partnerami Sensor Tech SA - producenta urządzeń detekcji gazów w garażach. W niniejszej zakładce prezentujemy podstawowe informacje o współpracy oraz czynnościach serwisowych:

 

REKALIBRACJA GŁOWIC POMIAROWYCH W URZĄDZENIACH DETEKCJI NA OBIEKCIE

W przypadku zlecenia kalibracji przez użytkownika/inwestora/właściciela inwestycji spółka ma prawo podjąć się zlecenia w oparciu o własny serwis lub wybrany serwis certyfikowany. W przypadku zlecenia obowiązują poniższe reguły. 

1. Zasady realizacji zleceń kalibracji przez Sensor Tech SA na rzecz użytkownika/inwestora/właściciela inwestycji: 

1.1 Serwis przyjmujący zlecenie przyjmuje w ramach zlecenia powierzone przez Sensor Tech SA głowice pomiarowe do rekalibracji. Głowice nie stanowią przedmiotu obrotu handlowego pomiędzy Serwisem a Sensor Tech SA.

1.2 Stawki za wymianę ustalane są pomiędzy Serwisem a Sensor Tech SA. 

1.3 Podstawą do rozliczenia usługi jest protokół rekalibracji z opisaną lokalizacją inwestycji,  liczbą oraz typem  kalibrowanych urządzeń, podpisany czytelnie przez beneficjenta usługi (użytkownika/ inwestora/właściciela inwestycji) z podaniem stanowiska oraz telefonu kontaktowego.    

2. Zasady realizacji zgłoszenia kalibracji głowic pomiarowych: 

2.1 Serwis zgłasza liczbę głowic pomiarowych potrzebnych do kalibracji z podaniem: lokalizacji inwestycji, liczby potrzebnych głowic, oczekiwanego terminu dostawy, typu głowic wraz z podaniem przykładowego numeru (najlepiej zdjęcie głowicy oraz etykiety znamionowej);

2.2 Sprzedaż głowic kalibracyjnych przez Sensor Tech SA następuje w oparciu o rabaty handlowe ustalone w trakcie współpracy handlowej. 

2.3 Od 1.02.2016 następuje zmiana sposobu naliczania rabatu za zwracane głowice

 

PRZEGLĄDY ROCZNE URZĄDZEŃ DETEKCJI

Od 06.12.2015 Sensor Tech SA udziela 10-letniej gwarancji na wady produkcyjne w systemach COMAG i ELPEG. Warunkiem utrzymania gwarancji jest przeprowadzanie corocznych przeglądów gwarancyjnych. Do przeprowadzania przeglądów uprawnione są serwisy posiadające aktualne certyfikaty serwisowe.  Lista czynności serwisowych podczas corocznego przeglądu instalacji: 

 

A. optyczna kontrola poprawności wyglądu urządzeń; 

• brak uszkodzeń mechanicznych,

• brak zarysowań, farby na obudowie, pochlapane farbą detektory należy oczyścić denaturatem zaklejając uprzednio otwory wlotowe czujnika

• poprawny stan sygnalizacji optycznej LED (zapalona dioda zasilania, wygaszone pozostałe diody - o ile nie został wygenerowany alarm),

 

B. kontrola poprawności zasilania urządzeń;

• przewody zasilające/komunikacyjne nieuszkodzone

• dławiki poprawnie skręcone, zaślepki w niewykorzystanych dławikach w detektorach

• załączona dioda zasilania (zielona)

 

C. sprawdzenie drożności otworów wlotowych detektorów z ew. udrożnieniem; w razie konieczności udrożnienia należy zdjąć dekiel urządzenia, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia czujnika i udrożnić otwory sprężonym powietrzem przedmuchując je od wewnątrz pokrywy.

 

D. test elektryczny toru detekcyjnego (za pomocą przycisku „test” na płycie frontowej centralki (przytrzymać 3 sek.). Współpracujące z centralką DETCOM.3M detektory METAG.3.3 mają z kolei wbudowany test przekroczenia stężenia. Po zdjęciu obudowy i naciśnięciu przycisku TEST przez kilkanaście sekund zostanie wysłana do centralki informacja o przekroczeniu progów CNGi LPG.

 

E. prosty test gazowy toru detekcyjnego z wykorzystaniem źródła gazu referencyjnego. Poziomy reakcji można sprawdzić za pomocą urządzenia diagnozująco-programującego TURBOPROG/ESPROG

 

F. Aktualizacja oprogramowania

 

Pełna lista czynności serwisowych - pobierz