Informacja w związku pandemią SARS-CoV-2

Szanowni Państwo,

Skutki pandemii SARS-COV-2 oraz wprowadzony na terenie Polski stan zagrożenia epidemicznego mogą powodować dezorganizację łańcucha dostaw warunkującego terminowe realizowanie zamówień złożonych w Sensor Tech SA. Wyprzedzając potencjalne zagrożenia spółka podjęła szereg działań dla zabezpieczenia pracowników i ciągłości produkcji.

Od kilku tygodni Sensor Tech SA zabezpiecza łańcuchy dostaw zlecając dodatkowe dostawy z alternatywnych źródeł, które pozwalają nam utrzymać ciągłość produkcji i realizacji zamówień. Otrzymujemy jednak coraz częściej  informacje o przestojach w fabrykach dostawców związanych z brakiem pracowników oraz materiałów. Niestety, w  przypadku pogorszenia sytuacji lub jej przedłużenia możemy zostać zmuszeni do wydłużenia terminu dostaw lub do zmiany cen, a w ostateczności – do anulowania zamówienia z przyczyn niezależnych od nas.  Będziemy o takich sytuacjach informować na naszej stronie www.

Dlatego też –  w przypadku planowanych zamówień w Sensor Tech SA – prosimy Państwa o rozważenie możliwości skorzystania z podobnego mechanizmu i zachęcamy do niezwłocznej realizacji planowanych w Sensor Tech SA zamówień w celu zabezpieczenia terminu i ceny Państwa dostaw.

Nasi pracownicy są świadomi konieczności stosowania się do zaleceń organizacyjnych i unikania niepotrzebnego ryzyka zarażenia siebie i innych. Wdrożona została możliwość pracy zdalnej w przypadkach, kiedy jest to konieczne i możliwe. W chwili obecnej spółka dysponuje wystarczającą liczbą pracowników do zapewnienia ciągłości działania. Zachęcamy jednak do rozważenia przesyłek kurierskich jako formy doręczenia dostawy i – o ile jest to możliwe – o czasową rezygnację z odbiorów osobistych.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.

Wszystkim życzymy dużo, dużo  zdrowia w tym trudnym czasie!