Marka Sensor Tech

Sensor Tech SA jest polską spółką inżynierską z wyłącznie polskim kapitałem. W ciągu 15 lat działalności spółka wypracowała mocną pozycję na rynku dostawców HVAC w tym systemów detekcji gazów do sterowania wentylacją bytową. Marka Sensor Tech kojarzona jest przede wszystkim z bezusterkowymi urządzeniami, elastycznym podejściem do potrzeb klienta, lojalnością i wysoką etyką biznesową.

Spółka powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w roku 2013 w spółkę komandytowo-akcyjną, w roku 2015 została przekształcona w spółkę akcyjną. Nazwa „Sensor Tech” spaja doświadczenie i historię ponad 15 lat działalności pod wszystkimi trzema formami prawnymi.

Potrzeba rozwoju skłoniła zarząd do zakupu działki i rozpoczęcia budowy. W chwili obecnej trwają prace budowlane na nieruchomości przy ul. Sułowskiej, która stanowić będzie docelową siedzibę spółki.

Obecnie spółka zorganizowana jest w 3 obszarach działalności: projektowym, produkcyjnym i sprzedażowym. Założeniem organizacyjnym jest rozwój w ramach grupy kapitałowej spółek zależnych przejmujących działania z poszczególnych obszarów z jednoczesnym rozłożeniem zatrudnienia pomiędzy spółki tak, żeby nie przekraczało 15-20 osób. Podstawą do takiego działania jest nadrzędna zasada organizacyjna skracania komunikacji pomiędzy członkami zespołu do minimum. Istotny jest bezpośredni dostęp do osoby odpowiedzialnej za zadanie, bez pośredników, asystentów itd. Pozwala to szybkie realizowanie zadań i sprawne reagowanie na zmianę . Z tego Sensor Tech jest znany od początku istnienia.