Sensor Tech SA uczestnikiem programu „Grant Plus”

Jednym w projektów rozwijających działalność spółki Sensor Tech SA w sektorze B+R była współpraca z Politechniką Wrocławską w ramach programu „Grant Plus” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Zobacz szczegóły