„Stan zero” prawie zamknięty

Wykonawca zgłosił zakończenie prac. Po weryfikacji i rozliczeniu przystąpimy do realizacji stanu surowego.