Szukamy projektanta urządzeń koncepcyjnych!

Poszukujemy osoby do wsparcia projektów elektroniki, którymi zajmujemy się od ponad 15 lat w szerokim zakresie (m. in. sterowanie, monitoring).Nasza filozofia projektowa bazuje na ścisłej współpracy z klientem na etapie tworzenia koncepcji urządzeń, dodawaniu nowych funkcjonalności, ergonomicznym projektowaniu i rozwiązaniach gwarantujących odporność na warunki użytkowania. Nasze urządzenia objęte gwarancją do 120 miesięcy są produkowane i sprzedawane na rynku polskim i europejskim.

Aktualnie poszukujemy pracownika do działu projektowego na stanowisko:

Projektant/ Konstruktor Urządzeń Elektronicznych (KOD: PROJ012020)

CZŁOWIEK

Zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku opracowywanie i realizowanie koncepcji nowych, prototypowych urządzeń trafiających zarówno do indywidualnych klientów, jak również sprzedawanych na rynku.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna wykazywać się umiejętnością organizacji pracy własnej, komunikatywnością , mocną wolą poszukiwania rozwiązań, determinacją w dążeniu do celu, ale też dystansem do siebie i własnych projektów, by móc odpowiedzieć  na pytanie: „Co jeszcze mogę zrobić lepiej?” – i robić to. Nie mniej ważne są umiejętności z zakresu projektowania urządzeń elektroniki analogowej i cyfrowej.

Od kandydatów na stanowisko oczekujemy:

– wykształcenia wyższego kierunkowego w zakresie elektroniki cyfrowej i analogowej lub udokumentowanego doświadczenia w zakresie projektowania urządzeń elektroniki
– umiejętności projektowania analogowych i cyfrowych obwodów drukowanych z uwzględnieniem zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej i kosztów montażu (oczekiwane portfolio) połączonej z chęcią tworzenia urządzeń spełniających oczekiwania odbiorców i ambicją do tworzenia rozwiązań wyprzedzających te oczekiwania
– umiejętności pracy w systemie zlecenia: analizy i wdrażania wytycznych, zdiagnozowanych potrzeb klienta,
– dobrej znajomości i umiejętności programowania mikrokontrolerów w języku C,
– znajomości środowiska Eagle CAD,
– znajomości technik i umiejętności w zakresie montażu THT i SMD,
– dobrej znajomości języka angielskiego umożliwiającej pracę z dokumentacją techniczną.
– prawa jazdy kategorii B

Mile widziane jest doświadczenie z branży HVAC lub pokrewnych oraz znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego.

STANOWISKO

Stanowisko to wymaga aktywności w poszukiwaniu rozwiązań dla wyzwań związanych z realizacją projektów, analizowania funkcjonalności urządzeń w oparciu o informacje od klientów, współtworzenia i realizowania budżetów projektów, umiejętności projektowania obwodów drukowanych oraz dotrzymywania założeń: terminów, budżetu oraz jakości.

W tym procesie konieczna jest współpraca z projektantami wewnątrz i na zewnątrz firmy, niemniej ważna jest jednak współpraca z klientami – docelowymi użytkownikami projektów –
w zakresie sondowania i optymalizowania ich potrzeb, jak również przy próbach użytkokwych.

Na końcowym etapie realizacji wymogiem staje się zredagowanie ostatecznej dokumentacji projektu zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi, a także przekazanie projektu do realizacji w dziale produkcyjnym.

Osoby zatrudnione na tym stanowisku mogą się spodziewać:

– pracy w małym, zgranym zespole przy ambitnych projektach z zakresu m.in. automatyki budynkowej, ogrodnictwa, monitoringu zasobów czy szeroko pojętej ekologii;
– decyzyjności i swobody w kreowaniu własnej ścieżki kariery, jak również wpływu na ścieżkę rozwoju firmy
– możliwości rozwoju i awansu zarówno pionowego (starszy projektant, koordynator, kierownik, dyrektor działu, dyrektor zarządzający), jak i poziomego (logistyka, produkcja, sprzedaż)
– narzędzi pracy: notebook, telefon, możliwości korzystania ze służbowego samochodu
– wynagrodzenia adekwatnego do wyników pracy, premii od zakończonych sukcesem projektów, dodatków motywacyjnych i stażowych
– możliwości uczestnictwa w szkoleniach, seminariach, pogłębiania wiedzy branżowej oraz
– możliwości ćwiczenia tzw. „umiejętności miękkich” (zajęcia coachingowe, szkolenia)
– elastycznych wariantów współpracy: stałe zatrudnienie po umowie o pracę na okres próbny lub praca na umowę o dzieło/zlecenia w ramach stażu/praktyki.

REKRUTACJA
Rekrutacja odbywać się będzie w kilku etapach. Podstawą rekrutacji stanie się analiza sylwetki kandydata na podstawie przesłanej aplikacji. Analiza ta wyłoni osoby, które zostaną zaproszone do siedziby firmy na rozmowę potwierdzającą umiejętności i wiedzę.

Podczas drugiego etapu rekrutacji w rozmowie typu interview oczekujemy przedstawienia własnego portfolio projektowego oraz potwierdzenia umiejętności praktycznych w zakresie projektowania urządzeń. W tej części kandydaci mogą zostać poproszeni o wypełnienie kwestionariuszy rekrutacyjnych i uzyskać wyjaśnienie na pytania dotyczące zasad zatrudnienia, założeń merytorycznych i finansowych stanowiska oraz misji, struktury i filozofii przedsiębiorstwa

Zainteresowanych rekrutacją prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@sensortech.pl w języku polskim zawierającej:
– list motywacyjny z odpowiedzią na pytanie, z jakich powodów kandydat/ka ubiega się o to stanowisko,
– CV wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Sensor Tech SA”.

Staramy się kontaktować z każdym aplikującym – niezależnie od wyników rekrutacji – jednakże ze względów organizacyjnych prosimy o wyrozumiałość, jeżeli nie zawsze będzie to możliwe.