Partnership

Benefits of becoming a distributor:

 • participate in advertising campaign organized by Sensor Tech SA (with a range of almost 2 mln people) and our partners’ actions eg. “zgaś ryzyko” by The National Headquarters Of The State Fire Service and Ministry of Interior and Administration
 • get your company’s headquarters pinned on Sensor Tech’s official map of distributors
 • possibility for the customer to buy or pick-up devices in distributor’s headquarters/store
 • get vouchers that you can distribute to your customers
 • clear settlement system and simple partnership contract
 • attractive purchase price guaranteeing good revenue
 • no need to buy and store devices before customer needs them
 • free-of-charge publicity for your customers
 • free-of-charge training about our devices with an individual certificate

Our products

Our products enjoy popularity especially among clients from the area of building management system.  The devices are designed and manufactured in Poland and operate in many installations both residential facilities (multi-family buildings, apartments) and public facilities (shopping malls, entertainment centers, office and administrative falities)

 

Our expectations from partner:

 • presentation of publicity about Sensor Tech SA in a place easily accessible by the customer
 • signing a partnership contract
 • permission for the customer to pick up his order in distributor headquarters (store)
 • respecting maximal price of the device
 • paying attention to the good image of Sensor Tech SA and the product

 

How to start ?

We are a company widely open for new partners and putting much stress on long-term cooperation. If our offer interested you, please contact our sales department for details.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Cookies settings
Akceptuj
Cookies i Polityka prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Ochrona informacji jest sprawą najwyższej wagi. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez Sensor Tech SA danych osobowych podlegających ochronie zgodnie z dyrektywą RODO art.13 oraz objaśnia przysługujące w związku z tym prawa i obowiązki Sensor Tech SA jako Administratora danych. Administratorem danych jest: SENSOR TECH SA z siedzibą we Wrocławiu 51-122, przy ul M. Romanowskiego 25A Cel przetwarzania: Administrator przetwarza dane osobowe, w celu prawidłowego prowadzenia kontaktu handlowego, w szczególności działań prospectingowych, przygotowania i przedstawienia ofert  handlowych, realizacji i dostaw zamówień, informowania o możliwościach zakupu urządzeń w specjalnych cenach. Rodzaj danych: Przetwarzamy dane w postaci adresu, telefonu przedsiębiorstw (nie podlegające dyrektywie RODO), klientów indywidualnych oraz danych kontaktowych pracowników przedsiębiorstw Podstawa prawna przetwarzania Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku osób fizycznych jest całkowicie dobrowolne. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom fizycznym przysługują następujące prawa:
 1. Wycofanie zgody. Żądanie może dotyczyć wskazanego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody odnośnie wszystkich celów przetwarzania oznacza zaprzestanie dalszego kontaktu handlowego.
 2. Żądanie usunięcia danych. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 3. Sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych zarówno w całości jak i we wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności.
 4. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez określony czas lub w określonym zakresie. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności.
 5. Żądanie poprawienia lub sprostowania danych osobowych. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności.
 6. Żądanie przekazania danych do innego podmiotu W tym celu należy skontaktować się z nami w celu podania nazwy i adresu podmiotu, do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres, tzn. które Twoje dane mamy przekazać.
 7. Żądanie informacji o celu i zakresie przetwarzania danych osobowych. Mamy obowiązek poinformować nie później niż w ciągu 1 miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.
Czas przechowywania danych osobowych: Dane osobowe przechowujemy na czas współpracy. Kontakt w sprawie danych osobowych: Zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych należy zgłaszać do nas w wybrany sposób:
 1. Wiadomości e-mail na adres: handlowy@sensortech.pl
 2. Telefonicznie:71 327 62 12
 3. Listownie na adres: Sensor Tech SA, ul. M. Romanowskiego 25A, 51-122 Wrocław
Powierzenie przetwarzania danych: Dane osobowe osób fizycznych, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich. Prywatność - informacje ogólne, pliki cookies 1.Właścicielem i operatorem serwisu jest Sensor Tech SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.M. Romanowskiego 25A, 51-122 Wrocław. Zgodnie z przepisami dyrektywy RODO, właściciel serwisu jest również Administratorem Danych Osobowych użytkowników serwisu („Administrator”). 2.W ramach wykonywanych czynności Administrator korzysta z plików cookies w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch na stronach serwisu, jak również podejmuje działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności Administrator nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu dyrektywy RODO. 3.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób: a)serwis zbiera automatycznie informacje, które zawarte są w plikach cookies. b)poprzez dobrowolnie wprowadzane przez użytkowników serwisu dane, w formularzach dostępnych na stronach serwisu. c)poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego. d)Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 4.Podczas wizyty w serwisie automatycznie zbierane mogą być dane użytkowników serwisu, dotyczące danej wizyty użytkownika w serwisie i obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do serwisu, czas korzystania z serwisu. Dane te nie są danymi osobowymi, nie pozwalają także na zidentyfikowanie osoby korzystającej z serwisu. 5.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu. 6.Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. a) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
7.W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a)„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np.uwierzytelniające pliki cookies, b)pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć, c)„wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu przez użytkowników serwisu, d)„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, e)„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika serwisu ustawień i dostosowanie serwisu do użytkownika serwisu, np. w zakresie wybranego języka 8.W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania się przez użytkownika serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu przez czas, który jest określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika serwisu. 9.W ramach formularzy zamieszczonych w serwisie lub w celu wykonywania umów możliwych do zawarcia w ramach serwisu mogą być zbierane następujące dane osobowe użytkownika serwisu: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. 10.Dane osobowe użytkowników serwisu są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w stosownych przepisach. 11.Administrator zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom serwisu listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w serwisie oraz o zmianach w niniejszej Polityce prywatności. Administrator może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowych, o ile użytkownik serwisu nie zażąda zaprzestania wysyłania takich treści.   49/2019
Save settings
Cookies settings